banner-image

 

Biz Kimiz ?

Biz şuyuz; Dünya ne kadar kötüye giderse gitsin sanatın hep var olacağına ve insanları iyileştireceğine inananız.
Biz şuyuz; Çalıştığımız gazetelerden kovulsak da, haksızlığa boyun eğmeyen, kendi mecramızı kurup yola devam edeniz.
Biz şuyuz; Özgürüz, günceliz, yazar çizeniz, haber okuyanız, haber vereniz, sanatın ve sanatçının yanındayız.
Biz gazeteciyiz, yaratıcıyız, sanatçıyız, pes etmeyeniz.
Biz ajandamızı sizlerle paylaşan Ajandakolik’iz.

 

Logo üzeri reklam

Edebi eserler, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun hedefinde!

Henüz Elisabeth Brami ve Estelle Billon-Spagnol’un “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” kitabının önce muzır ilan edilmesi, ardından yasaklanması ve çevirmeni hakkında dava açılması üzerine yayıncılığımızın sansür ve otosansürün kıskacına sokulduğu konusunda uyarıda bulunduğumuz bir basın açıklaması yapmıştık ki, 20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de başka bir eser hakkında soruşturma başlatıldığı ve “muzır neşriyat” olduğuna karar verildiği ilan edildi.

Geçtiğimiz günlerde “Ayın En Çıplak Günü” kitabı sansüre uğrayan Buket Uzuner, bunun üzerine Türkiye Yazarlar Sendikası’na başvurduğunu söyleyerek Ajandakolik’e “Balkan ve Anadolu topraklarında 200 yıldır yazıya ve fikre konan sansürle yazar ve düşünürlerin mücadelesi hâlâ sürüyor. Hangi zihniyette hangi iktidarın, ya da padişahın yönetimi varsa ona uygun bir sansür türü bulunuyor. Pir Sultan’dan Tevfik Fikret’e, Nâzım’dan , Sabahattin Ali’ye Attila İlhan’dan Pınar Kür’e söze ve düşünceye yasak koymak, sonradan gelen kuşakların eski sansürlenmiş yazar ve şairlere sahip çıkmasıyla devam eden hazin bir sarmal. Oysa kitaplar ahlâksız yapmaz, ama ahlâksızları anlatır” şeklinde konuşmuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı: 

“Edebiyatımızın usta yazarlarından, birçok değerli eser vermiş Buket Uzuner’in, ilk basımı 34 yıl önce yapılan ve bugüne kadar farklı yayınevlerinden toplam 19 kez baskısı yapılmış olan “Ayın En Çıplak Günü” başlıklı edebi eserinin “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte” olduğuna, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın atadığı beş birim amirinden oluşan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından karar verildi. İlgili kararın, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun başlattığı soruşturma kapsamında “kitabın incelenmesi” talebiyle gönderilen yazı sonrasında alındığı duyuruda belirtildi.

Yetişkinler için yazılan ve küçüklere yönelik olmayan, bugüne kadar birçok baskı yapmış sanatsal ve edebi eserin müstehcenlik iddiası ile soruşturma konusu olmasının ve muzır neşriyat kabul edilmesinin kabulü mümkün değildir. Türk Ceza Kanunu’nda edebi, sanatsal ve bilimsel eserler hakkında müstehcenlik hükümlerinin uygulanamayacağı açık bir şekilde belirtilmesine rağmen edebi, sanatsal bir eserin muzır neşriyat kabul edilmesi ve hakkında soruşturma başlatılması açık bir hak ihlalidir. İdari birimler ve yargı birimleri, demokratik bir toplum için büyük önem taşıyan ifade, bilim, sanat ve yayımlama özgürlüklerine müdahalelerde bulunmama yükümlülüklerini unutmamalıdır.

Anayasal bir hakkı kısıtlayıp engelleyen bir kararın bakanlık tarafından atanmış beş birim amiri tarafından verilebilmesi ifade, bilim ve sanat ile açıklama ve yayımlama özgürlüklerinin ihlal edilmesidir. Demokratik toplum ilkesinin esas alındığı bir sistemde bunun kabulü mümkün değildir. 2011 yılında Muzır Neşriyat ilan edilen ve hakkında müstehcenlik davası açılan William Burroughs’un “Yumuşak Makine” (Sel Yayıncılık) kitabıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 26.10.2017 tarihinde 30284 sayılı Sel Yayıncılık’ın başvurusuna ilişkin verdiği kararda; kurulun yapısının edebi eser kavramını değerlendirecek uzmanlıkta olmadığı, kurulun “Yumuşak Makine” ile ilgili verdiği kararın hukuka aykırı olduğu ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği tespitinde bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

İfade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan; toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gereken temel şartlardan biridir ve vazgeçilmezdir. Demokratik toplum ilkesi de ifade özgürlüğünün korunmasını, zedelenmemesini gerektirir. Yetkilileri acilen, Türkiye’de ifade ve yayınlama özgürlüğünü engelleyen ve tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı düşen ahlakçı ve yasakçı zihniyetle alınan “muzır neşriyat” kararlarını önleyecek somut adımlar atmaya çağırıyoruz.”

YORUM YAP

You don't have permission to register
Follow us on Social Media