banner-image

 

Biz Kimiz ?

Biz şuyuz; Dünya ne kadar kötüye giderse gitsin sanatın hep var olacağına ve insanları iyileştireceğine inananız.
Biz şuyuz; Çalıştığımız gazetelerden kovulsak da, haksızlığa boyun eğmeyen, kendi mecramızı kurup yola devam edeniz.
Biz şuyuz; Özgürüz, günceliz, yazar çizeniz, haber okuyanız, haber vereniz, sanatın ve sanatçının yanındayız.
Biz gazeteciyiz, yaratıcıyız, sanatçıyız, pes etmeyeniz.
Biz ajandamızı sizlerle paylaşan Ajandakolik’iz.

 

Logo üzeri reklam

Ragıp Ertuğrul yazdı: “Tüm özel tiyatroları hak mücadelemiz için sorumluluk almaya davet ediyoruz”

Rest Tiyatro kurucusu,  Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütücü Kurul Üyesi Ragıp Ertuğrul, koronavirüs nedeniyle aylardır kapalı olan bağımsız tiyatrolarda çalışan emekçilere Ajandakolik aracılığıyla sesleniyor. 

Tiyatromuz Yaşasın Kampanyası nasıl ki kişi ve kurumlardan bağımsız Türkiye’nin her yerinde bağımsız tiyatro yapan emekçilerin ortak dertlerini özetleyen talepler çerçevesinde düzenlendiyse bu kampanyadan hareketle taleplerimizi takip noktasında oluşturduğumuz İnisiyatif de tüm bu emekçilerin meselelerinin çözümüne yönelik adımlar atmayı hedefliyor. İnisiyatif olarak gerek bakanlıklardan gerekse yerel yönetimlerden taleplerimizi sadece pandemi dönemiyle bağlantılı görmüyoruz. Bunlar uzun yıllardan beri süregelen, kendi ekosistemi içinde yalnız bırakılan, umursanmayan, önemsizleştirilen ve son yıllarda nedendir bilinmez itibarsızlaştırılmaya çalışılan tiyatro sektörünün ve bu sektörde var olma savaşı veren, toplumun kültürüne hizmet etmeye çalışan, yaşama estetik değerler katan sanat emekçilerinin vazgeçilemez hak talepleri.

“TİYATROMUZ YAŞASIN HAYKIRIŞLARI  SANATSEVERLERDEN DE DESTEK GÖRDÜ” 

Şimdiye kadar gözlerini kapayıp sanatlarıyla hayatı anlamlandırmaya çalışan emekçiler, salgınla birlikte kapanan salon kapılarının ardında yalnızlıklarıyla baş başa kaldılar. Dertleşecek, meseleyi kendi meselesi olarak hissedecek ve teselli edecek, umut yeşertecek de yine meslektaşları olacaktı ki tiyatrocuların bu samimi, doğal, pazarlıksız ve akılcı Tiyatromuz Yaşasın haykırışları diğer sanat emekçilerinden ve sanatseverlerden de yoğun ilgi ve destek gördü. Bu bakımdan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin üstlediği sorumluluk ve ulusaldan emekçilerin  katılımcılığı ile temel varlık sorunlarımızın orta ve uzun vadede çözülmesine yönelik aksiyon planı, şu anda hiçbir tüzel kimliği olmayan oluşumun biricikliğini gösteriyor.

“TİYATRO YASASI’NIN ÇIKARTIRILMASI GEREK”

En büyük dileğimiz; Türkiye çapında bağımsız tiyatro yapan özel tiyatroları bir amaç doğrultusunda birleştiren İnisiyatifin bu yükselen motivasyonla, meslek tanımlarının yönetmeliklere sokulması, kamudan gelen destek ve yardımların anlamlı ve sürdürülebilir büyüklüklere ulaştırılması, tiyatro emekçilerinin hem meslek hem de emeklilik hayatlarında yaşam kalitesinin artırılması ve belki de tüm bu gelişmelerin temel harcını oluşturacak olan Tiyatro Yasası’nın çıkartılması işlerini gerçekleştirme azmini göstermesidir.
O nedenle henüz İnisiyatif ile bağlantı kuramamış olan amatör veya profesyonel tüm özel tiyatroları da yine birlik olmaya, hak mücadelemiz için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Gizem Duman Şeşen yazdı: “Devletten destek alabilmemiz için borçsuz olmamız gerek, tiyatro olmasak da olur!”

YORUM YAP

You don't have permission to register
Follow us on Social Media