Kamer Yıldız Ok yazdı: “Bağımsız tiyatrolar olarak seslerimizi yükseltmek için pandemiyi beklemiş olmamız ayrı bir trajedi!”

Tiyatro Kalemi kurucusu, yazar – yönetmen ve Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Kurul Üyesi Kamer Yıldız Ok, bağımsız tiyatroların örgütlenmesiyle ancak kendini var edebileceğini Ajandakolik’e yazdı… Pandeminin ilanından hemen sonra tiyatrolar ilk kapananlar arasındaydı. Bizler tiyatrolarımızda, bağımsız tiyatrolarımızın çatıları altında gayretle, emekle … Okumaya devam et Kamer Yıldız Ok yazdı: “Bağımsız tiyatrolar olarak seslerimizi yükseltmek için pandemiyi beklemiş olmamız ayrı bir trajedi!”